Vedtak fra årsmøtet 2024

Uttalelser

Akershus SVs innspill til SVs stortingsgruppe om Nasjonal transportplan

SV kan ikke godta flere inngrep i etablerte naturreservat

Uttalelse om vold i nære relasjoner

Økt tilgjengelig kapital

Ansvarlig forvaltning av genteknologi for framtida

Arbeidsplan

Arbeidsplan 2024-2027

Vedtekter

Oppdaterte vedtekter

Nominasjonsprosess og mandat

Nominasjonsprosess og mandat

Budsjett

Budsjett 2024

Protokoll

Protokoll for årsmøtet 2024