Fylkesstyret

Haitham El-noush

Leder og medlem av arbeidsutvalget

E-post: haitham.el-noush@sv.no

Telefonnummer: 975 25 257

Stine Høivik

Nestleder og medlem av arbeidsutvalget

E-post: stine.hoivik@gmail.com

Telefonnummer: 988 01 293

Tor Sparhell

Kasserer og medlem av arbeidsutvalget

E-post: tor@sparhell.no

Telefonnummer: 400 40 485

Eva Britt Myklebust

Kvinnepolitisk ansvarlig og varamedlem av arbeidsutvalget

E-post: evamykle@yahoo.no

Telefonnummer: 408 95 738

Atle Hillestad

Miljøpolitisk ansvarlig

E-post: atle_hillestad@hotmail.com

Telefonnummer: 454 32 594

Mari Skogli Eriken

Fagpolitisk ansvarlig

E-post: marimadsen@hotmail.com

Telefonnummer: 951 68 132

Masoud Naseri

Inkluderingsansvarlig

E-post: smn.naseri@gmail.com

Telefonnummer: 940 55 081

Linda Steen-Brungot

Styremedlem

E-post: landskaug@hotmail.com

Telefonnummer: 906 49 731

Emma Christensen

SU-representant

E-post: emsichrist@icloud.com

Telefonnummer: 977 86 539

Mona Waarieh

Varamedlem

E-post: monawaarieh@gmail.com

Telefonnummer: 458 42 744