Utslippene skal ned

Klimakrisen er her nå, og må løses nå. De neste årene vil avgjøre om verden når klimamålene. Skal Akershus nå klimamålene må det bli lettere å reise med buss, båt og bane. SV vil gjøre kollektivtransporten bedre, med flere avganger, og gjøre det billigere å reise kollektivt.

SV går til valg på: