Fylkestingsgruppa 2023-2027

Her er våre folkevalgte på fylkestinget:

Faste representanter

Balder Alvær Olafsen
Gruppeleder og
nestleder i utdanningskomiteen
@: baldero@afk.no
tlf: 47 46 25 20

Ruth Solveig Birkeland
Fylkestingsrepresentant
Leder av kontrollutvalget
@: ruthb@afk.no

Tuva Lund
Fylkestingsrepresentant
Komite for samferdsel
@: Tuvalundjohansen@gmail.com

Øvrige medlemmer i fylkestingsgruppa

Haitham El-Noush
Fylkesleder

Anne Sofie Johnsrud
Vara til fylkestinget

Adrian Pracon
Vara til fylkestinget

Stine Høivik
Vara til fylkestinget

Kevin Patrick McGuiness
Vara til fylkestinget

Charlotte Sofia Høimyr Midjo
Vara til fylkestinget

Malene Solheim Santhasivam
Vara til fylkestinget


Emner

Tuva Tondem LundRuth Solveig BirkelandBalder Alvær OlafsenSVFylkestingAkershusfylkestingsgruppeSVs