Fylkesstyremøter 2024

Publisert av: Rose Teigen-Fagerheim Publisert: 05. april 2024
Oppdatert: 05. april 2024
Lesetid: ca. 1 min

Under finner du møteplan for fylkesstyret. Fylkesstyret er ansvarlig for å drifte Akershus SV, både organisatorisk og administrativt. I de sentrale vedtektene står det at «fylkesstyret har ansvar for politisk arbeid mellom fylkesårsmøtene eller representantskapsmøtene, og kan uttale seg på vegne av fylkeslaget.»

Møteplan

Torsdag 18. april

Onsdag 22.mai

Torsdag 12.juni